Lysjusteringsapparat for dagens lysteknologi. CMOS kamera enhet for alle lampe versjoner på last/personbil. Digital, interaktiv 5,7.tommers berørings-skjerm. Stor slipt linse, en god lysintesitetsmåling. Batteristrøm for trådløs bruk. Laser siktesystem USB for programvare

oppdatering. vogn med gummihjul eller med skinne system. Programvare for korreksjon når gulvet er ujevnt.

 

Brosjyre.

https://www.autopstenhoj.com/en/catalog/product/document/id/28262/

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no