• System bestående av BEA 060, BEA 070, BEA 030 KTS 515, laptop/ DCU 130 (ikke inkludert i leveransen), koffert for tilbehør
  • Fleksibel under bruk, fordi den er lett og transportabel
  • Brukervennlig – trådløs forbindelse mellom PC, BEA 070, BEA 030 og KTS 5XX
  • Enkel – brukes i kombinasjon med vanlig PC (Laptop, Netbook)
  • Utviklet spesielt for og sammen med kontrollorgansiasjoner
  • Ideell for mobil avgasskontroll, fremfor alt hos kontrollorganisasjoner
  • Alternativ – batteridrift ved BEA 070

Last ned brosjyren her: en_2bea2016q4_web

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no

Versjoner

Kombi 550, Kombi 070, Kombi 060