IT 1000 er en enkel og optimalisert stasjon for trygg pumping av dekk. Stasjonen kan bli utstyrt med mye forskjellig utstyr for å redegjøre stasjonen for ditt behov.

Inkludert Ahcon PCI 1200/7 bar fyllekomputer og Omega Jet System sjokkfyller. Kan leveres med pneumatiske sidedører.

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no

Brosjyre: Ahcon IT 1000