En avansert og helautomatisk hjulvasker. Den fullautomatiske vaskeprossesen reduserer behov for bemanning. Hjulene sette på hjultrallen og “dockes” mot vaskemaskinen. Maskinen håndterer hjulene inn/ut vasker kontinuerlig til og med siste hjulet på trallen.

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no