Beskrivelse

Søyler:

 • Integrert eksentrisk bremsesystem
 • Rørbruddssikring
 • Obstruksjonssystem (Hindringssystem)
 • Pneumatisk parkeringssystem i høydeinnstillbare paler
 • Pumpeanlegg med neddykket motor og styring plasert på forreste venstre søyle
 • Trykknappstyring med alarmsignal
 • Hydrauliksylinder under venstre kjørebane
 • Løfting og senking via wiretrekk
 • Nødsenkeventil

Kjørebaner:

 • En bevegelig kjørebane som standard
 • Kjørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

Standardfarver:

 • Kjørebaner & søyler: RAL 7016 – grå
 • Ramper: RAL 3020 – rød

Prisforespørsel sendes til tilbud@preqas.no

You may also like…