Riktig kamerakalibrering som en nøkkelfaktor for trygg kjøring

Sjåfører kan benytte seg av en rekke førerassistentsystemer både på motorveier og på mindre veier. Biler har radarsensorer
og kameraer som lar dem oppdage andre trafikanter selv i komplekse trafikksituasjoner. Systemet varsler sjåføren, og det kan
også gripe inn ved behov. Dette oppnås i definerte situasjoner ved hjelp av kommunikasjon og interaksjon mellom en rekke
komponenter. Resultatet er at man unngår, eller i det minste får en reduksjon i antall uhell i bytrafikken.
Med ny teknologi for førerassistentsystemer står spesielt glassmontører overfor nye utfordringer.
Derfor tilbyr Bosch det riktige utstyret for å kunne kalibrere sensorer hver gang en ny frontrute monteres.

Programvare:
Bilprodusenten bestemmer hvilken læremetode som skal brukes for sensoren. Bosch hjelper
verksteder med de riktige verktøyene, testutstyr og den nødvendige diagnoseprogramvaren
for å kunne utføre justeringsprosedyrene trinn for trinn. Bosch ESI[tronic] kan brukes til
følgende kjøretøy for å hjelpe deg i prosessen:

  • Mer enn 17 000 modellspesifikke oppgaver for radarbaserte hjelpesystemer
  • Mer enn 42 000 modellspesifikke oppgaver for kamerabaserte hjelpesystemer
  • Mer enn 24 000 modellspesifikke oppgaver for intelligent belysning

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no