Mobil og fleksibel

 • Kompakt, batteridrevet målemodul med trådløs forbindelse til PC-systemet (nettbrett med Windows-operativsystem, DCU 130, Laptop)
 • Enkel betjening
 • Fleksibel håndtering i kjøretøyet
 • Kan utvides med FSA 050 for testing av kjøretøyer med elektro- og hybridmotor

Mange bruksmuligheter

 • Tidsparende testing av komponenter i montert tilstand
 • Rundt 30 forhåndsinnstilte komponenttester
 • Signalgenerator for simulering av sensorsignaler
 • Software for testing av de viktigste elektriske og elektroniske komponentene i kjøretøyet
 • Måling av batteriets hvilestrøm i inntil 24 timer
 • Komfortabelt universal-oscilloskop med 2-kanals (2 x 40 MS / s) og 4-kanals modus (4 x 1 MS / s)
 • Test av bus-systemer i kjøretøyer (f.eks. CAN-Bus)
 • Lasting og lagring av komparative kurver
 • For alle standard-oppgaver innen testing av elektrisk anlegg og elektronikk
 • Motortest-funksjoner
 • Tennings-scope
 • Komfortabel visning av faktiske verdier fra styreenhetsdiagnose i forbindelse med KTS-modulen

Last ned brosjyren her: Bosch FSA 500 2

Prisforspørsel, sendes til tilbud@preqas.no