• 6 høyhastighetskameraer 
  • LED-lys for optimal bildekvalitet 
  • Kameraovervåkning som lagrer bilder/video 
  • Bilder og video lagres i en nettsky 
  • Sikrer dokumentasjon til verkstedet på kjøretøyet 
  • Softwarelisens og Web Application har eget abonnement 
  • Bruker bilens registreringsnummer som id samt klokkeslett for passeringen. 
  • Software og hardware for sammenkobling av Bodyguard med FastLign 

Se video av Bodyguard skadediagnose in action 

Prisforspørsel sendes til tilbud@preqas.no