AUTOP STENHØJ Mobile 75 er en elektro-hydraulisk mobil løfter som standard leveres med 4 eller 6 flyttbare søyler.

Mobile 75 har en løftekapasitet på 7.5 tonn pr. søyle, dvs. som standard en total løftekapasitet på 30 tonn (for 4 søyler) og 45 tonn (for 6 søyler).

Løfteren kan derfor anvendes til alle typer kjøretøyer fra varebiler til leddbusser. Og kan brukes til praktisk talt alle former for reparasjoner.
Søylene kan stilles bort når løfteren ikke er i bruk.

Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no

Brosjyre:

Mobile_75_H__H_WB_DK_07-2017