Hydraulisk 2-søylet løfter for varebiler, og med doble teleskoparmer er den også godt egnet til personbiler. Hurtig og stabil løfter. Levert med utskiftbare flexkonsoller. Løftekapasitet 5,5 tonn

Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no