Skade og lakk

Blowtherm er en ledende produsent av utstyr for overflatebehandling.
Blowtherms nyskapende fyringsteknologi effektiviserer arbeidsprosessen, og bidrar til senkede driftskostnader av lakkanlegget. Blowtherm er ledende i utviklingen av teknologi som oppfyller krav til HMS – Helse Miljø Sikkerhet samt miljøkrav. Preqas har levert flere komplette lakkanlegg med lakkabiner, forberedelsesoner og blanderom. Våre teknikere har lang erfaring og kompetanse på montering og service på Blowtherm lakkanlegg.

Showing all 7 results