Akkreditert kalibrering

Alle norske bedrifter som skal ha et godkjent verksted for Periodisk Kjøretøy Kontroll, er ihht Kjøretøyforskriften pålagt å få sitt utstyr til dette kalibrert iht. til ISO17025. Bremsetester, røykgassmåler, 4-gassmåler, retardasjonsmåler, lysinnstillingsapparat og trykkmanometer skal kalibreres regelmessig.

Måle- og testutstyr blir stadig mer avanserte og må kalibreres med jevne mellomrom. Kalibrering innebærer kun en måling av hvor rett eller feil et utstyr viser – justering av feil er ikke inkludert i selve kalibreringen, men dette kan vi selvsagt også gi tilbud på.

Kalibreringsteknikere i Preqas AS er underlagt J & B Maskinteknik AB’s akkreditering, ackr. nr. 1898, og med disse kontraherte norske kalibreringsteknikere  kan Preqas AS derfor utføre akkreditert kalibrering iht. ISO 17025, iht. standardens punkt 5 som kontrahert personell via J & B Maskinteknik AB i Sverige.

Preqas AS kan tilby akkreditert kalibrering på følgende utstyr:

  • Bremseprøvere
  • Avgassmålere
  • Opasitetsmålere
  • Lysinnstillinsapparater
  • Retaradsjonsmålere

Se swedac.se for 1898 JB AB akkrediterinsomfang.